MANN-FILTER

Ekstreme temperaturer, lang driftslevetid og svært forurenset luft i omgivelsene - filtre for alle typer kjøretøy må utføre oppgavene sine pålitelig under veldig krevende forhold. Flere og flere kjøretøy er utstyrt med filterløsninger med utstyr i original kvalitet for å minimere kostnads- og tidskrevende stillstandstid fra første stund. Selvsagt med filtre fra MANN+HUMMEL.

I over 70 år har ingeniører innen forskning og utvikling hos MANN+HUMMEL arbeidet kontinuerlig med forbedring av effektiviteten til filtre for alle typer kjøretøy. KGK Norge AS er ny distributør av MANN-FILTER.

Fordeler med MANN-FILTER:
 • Mer enn 70 års erfaring med utvikling av nye filterløsninger
 • Testet utstyr i original kvalitet
 • Lang driftslevetid
 • Bredt utvalg av filtre
 • Fullt utvalg av tjenester
Hvis du vil være på den sikre siden når du velger filter, bør du velge filtre fra MANN-FILTER.

Kvalitet i forskning og utvikling
 • MANN-FILTER arbeider kontinuerlig med ytterligere utvikling av produkter og produksjonsprosesser.
 • Et bredt utvalg av testsystemer og prosesser basert på ISO-standarder brukes allerede i produktutviklingsfasen.
 • Prototyper testes for funksjonell pålitelighet i storskalafunksjon og utholdenhetstester.
 • Også i serieproduksjon blir MANN-FILTER-produkter revidert regelmessig i henhold til gruppespesifikasjoner som gjelder for alle steder verden over.

Kvalitet i produksjon
 • Hvert produksjonssted i verden fungerer i henhold til produksjons- og kvalitetssikringsretningslinjer defi nert og gjennomgått av hovedfabrikken i Marklkofen (Bayern, Tyskland).
 • Før de innføres, blir alle fremstillings- og produksjonsprosesser testet og godkjent av et uavhengig kvalitetsorgan.
 • Kvalifi serte ansatte sikrer at kun utstyr i original kvalitet forlater fabrikken - uansett hvor i verden de er.

Kvalitet i kontroll
 • Regelmessige uavhengige sertifi seringsrevisjoner sikrer at produkter produseres i henhold til de samme standardene verden over uansett sted.
 • Hvert produksjonssted har sin egen kvalitetsorganisasjon med en kvalitetsinspektør som ansvarshavende.
 • Alle produksjonsfabrikker er sertifi sert i henhold til Technical Specification ISO/TS 16949:2002. Sertifi sering gjennomgås hvert år og gjentas hvert tredje år.
 • MANN-FILTER samsvarer med miljøstandardene i DIN EN ISO 14001.
 • Alle produksjonssteder er sertifi sert i henhold til denne internasjonale standarden.