Zirkona

 Zirkona utvikler og produserer systemer for fastmontering av bærbare datamaskiner, skjermer, touch-skjermer, tablets etc. i biler. Alle deler i sortimentet er laget av slitesterke materialer for å tåle selv de tøffeste forhold. Zirkona sine produkter brukes også påkontorer, ulike produksjonsmiljøer og andre steder hvor behovet er for åskape et trygt, fleksibeltog ergonomisk arbeidsmiljø.

Det effektive, mobile kontoret
Med ny teknologi og stadig bedre forutsetninger for å kunne arbeide mobilt er det ikke lenger behov for ordrebok eller permer som skal hentes fram og settes på plass i løpet av en arbeidsdag. Stadig flere bedrifter ser i dag gevinsten ved å kunne håndtere rapportering, ordreinnlegging, fakturering
osv. allerede ute i felten.

 Mulighetene til å effektivisere både små og store bedrifter er enorme. Et mobilt kontor forutsetter en bærbar datamaskin eller skjerm, og det er viktig at den kan håndteres effektivt og problemfritt. Med et stativ fra Zirkona Sweden kan brukeren raskt og enkelt forvandle kjøretøyet sitt til et mobilt kontor, noe som igjen bidrar til at bedriften blir mer kostnadseffektiv og lønnsom.


Det moderne mobile kontoret
Zirkona Sweden fokuserer på det moderne mobile kontoret, på fleksibilitet, sikkerhet og ergonomi. Stativene
finnes som ferdige løs
ninger, men også i form av modulsystemet Zirkona Joiner System, der løsninger settes
sammen ut fra hver enkelt kun des unike behov. Ut fra forutsetningene i det enkelte kjøretøy sikres det at stativene skaper en best mulig arbeidsplass. Zirkonas produkter omfatter fester både for bærbare datamaskiner, skjermer og lesebrett, og den unike fleksibiliteten gjør det raskt og enkelt å tilpasse stativene til en mobil arbeidsplass, i bilen, båten, bobilen osv.

Sikkerhet
Å ferdes med løse gjenstander i kjøretøyet medfører altså en stor risiko for personskader. Tabellen nedenfor viser hva noen alminnelig forekommende gjenstander veier ved en kollisjon.

Gjenstand Normalvekt 50 km/t 100 km/t
iPad 600 g 24 kg 96 kg
PC 10" 600 g 24 kg 96 kg
PC15" 2200 g 88 kg 352 kg
Tough book14" 4000 g 100 kg 640 kg

KGK Norge AS er distributør for Zirkona på det norske markedet..