Alligator programmerbare TPM-sensorer

Alle nye personbiler registrert etter 1. november 2014 skal i følge EU-lovgiving være utstyrt med et system som overvåker dekktrykket (TPMS) og KGK har som ambisjon å være totalleverandør på dekktrykksensorer i Norge. Sensorene inneholder elektronikk som overvåker trykk og temperatur. Systemet fungerer kun når kjøretøyet er i bevegelse. Alligator leverer en programmerbar sensor som dekker ca. 90% av markedet.

Enkel programmering sørger for lite lagerhold og rask service overfor kunden, og det er ingen faste kostnader hva gjelder database eller oppdateringer.

Gode dekk og riktig lufttrykk er et av de viktigste sikkerhetsfaktorene på en bil, fordi kontaktflaten til veibanen er på størrelse med fire håndflater. Videre er for lavt lufttrykk med på å øke drivstofforbruket vesentlig, og dermed også utslipp av farlige stoffer. Med dekkovervåkningssystemet (Tyre Pressure Monitoring System - TPMS) får man feilmelding om ett eller flere av hjulene har feil lufttrykk.

Ny EU-lovgivning fra 1. november 2014
Alle nye biler registrert etter 1. november 2014 skal være utstyrt med dekktrykksensorer (TPMS) som standardutstyr, og det er dermed krav om at også vinterdekk skal utstyres med et slikt overvåkingssystem for å unngå konstante feilmeldinger. De fleste biler med slike system tilpasser seg et dekkskifte automatisk, mens de resterende bilene må foreta en manuell tilpassing ved hjelp av programmeringsverktøy hver gang dekk skiftes.
Nedlastninger
Nyttige linker