VDO REDI-sensor

Alle nye biler registrert etter 1. november 2014 skal være utstyrt med dekktrykksensorer (TPMS) og nå lanserer KGK dekktrykksensorer fra VDO. Sensorene inneholder elektronikk som overvåker trykk og temperatur.

VDO lanserer nå en sensor som limes fast på innsiden av dekket og som derfor er mer beskyttet mot skader. Plasseringen forenkler montering av dekk til felg, og sensoren kan ved behov flyttes til et annet dekk.

Sensoren limes fast på innsiden der den ikke vil kunne påvirkes av ytre skader. Plasseringen gjør det også enkelt å montere dekket til felgen. Ved behov kan sensoren flyttes over til et annet dekk. Snart kan KGK levere 3 stk. ulike REDI-sensorer, som er ferdigprogrammert for en rekke bilmodeller, og som kun behøver den samme tilpassing på enkelte bilmodeller slik en OE-sensor også må.

Gode dekk og riktig lufttrykk er et av de viktigste sikkerhetsfaktorene på en bil, fordi kontaktflaten til veibanen er på størrelse med fire håndflater. Videre er for lavt lufttrykk med på å øke drivstofforbruket vesentlig, og dermed også utslipp av farlige stoffer. Med dekkovervåkningssystemet (Tyre Pressure Monitoring System - TPMS) får man feilmelding om ett eller flere av hjulene har feil lufttrykk.

Ny EU lovgivning fra 1. november 2014
Alle nye biler registrert etter 1. november 2014 skal være utstyrt med dekktrykksensorer (TPMS) som standardutstyr, og det er dermed krav om at også vinterdekk skal utstyres med et slikt overvåkingssystem for å unngå konstante feilmeldinger. De fleste biler med slike system tilpasser seg et dekkskifte automatisk, mens de resterende bilene må foreta en manuell tilpassing ved hjelp av programmeringsverktøy hver gang dekk skiftes. KGK vil markedsføre den håndholdte enheten VDO TPMS PRO som kan utføre denne tilpasningen av sensor til aktuell bil. Ca. 20% av biler med TPMS-sensorer krev slik tilpasning.