KGK Spotlight

KGK Spotlight presenterer nyheter som vi håper våre kunder finner interessante.

Alkolås skaper økt trygghet for kommunale kjøretøy

Norske kommuner og fylkeskommuner eier mange biler, nyttekjøretøy og busser. Stadig flere kjøretøy i Norge får nå innmontert alkolås som følge av at Stortinget våren 2018 vedtok endringer i vegtrafikkloven. De nye reglene som trer i kraft fra nyttår betyr at alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag fra 1. januar 2019 skal ha alkolås.

bilde
Bjørn Erik Godlien, eier Bego Transport (venstre) og Christian Salvesen, prosjektansvarlig for trafikksikkerhet og Dräger alkolås hos KGK i Norge (høyre).

De 422 norske kommunene og 18 fylkeskommunene er samlet sett en av landets største eiere av yrkesbiler og biler i kommunal tjeneste. Kommunale biler er på veien alle virkedager døgnet rundt. Grensen for alkohol er på 0,2 promille. Vi vet videre at ca. 10.000 motorførere stoppes og mistenkes for ruspåvirket kjøring og vi antar at det er ca.25-30 prosent av alle døde bilførere har alkohol, narkotika eller legemidler i blodet.

– Svenske kommuner har stilt krav om alkolås i en årrekke. Hele 80 prosent av svenske kommuner stiller krav til at kjøretøy som frakter skolebarn har alkolås. Alkolåsen er en enkel teknisk løsning, som kobles til kjøretøyet slik at det ikke er mulig å kjøre hvis sjåføren er påvirket av alkohol, sier Christian Salvesen som er produktansvarlig for trafikksikkerhet og Dräger Alkolås hos KGK i Norge. Statens vegvesen lanserte i 2018 nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Her listes det opp 136 målrettede tiltak som skal bidra til 200 færre drepte eller hardt skadde i trafikken i de neste fire årene. Alkolås er et av de tiltak som refererer til i flere av de 136 tiltakene.

Når du installerer en alkolås på et kommunalt kjøretøy så innebærer det en god og forebyggende innsats, både for egne ansatte i kommunen, i trafikken og miljøet rundt, sier Salvesen.

Hva bør du vite om alkohol og bilkjøring
Vi som jobber med salg og installering av alkolås ser det som uhyre viktig å opplyse om hvor viktig alkolås er for å øke sikkerheten i trafikken. Dräger alkolås som installeres i kommunale kjøretøy er med å øke trafikksikkerheten. Her gir Christian Salvesen i KGK nyttig informasjon og fakta du bør kjenne til:

 • Det kjøres 114 millioner kilometer i alkoholrus hvert år. Dette blir 20.000 kjøreturer i alkoholrus hver eneste dag. Kilde: Transportøkonomisk Institutt
 • Trygg Trafikk antar at rus er en medvirkende årsak i 22 prosent av alle dødsulykkene i trafikken
 • Undersøkelser viser at 12 prosent setter seg i bilen kun 1-5 timer etter de har drukket. Kilde: Analyseselskapet YouGov
 • Alkolås hindrer promillekjøring
 • Alkolås er enkel å montere i alle kjøretøyer
 • Alkolås viser at kommunen tar samfunnsansvar og er opptatt av trafikksikkerhet med styrket omdømme som resultat
 • Alkolås er med på å endre holdninger til alkohol hos brukerne

  Trygging av bilpark
  – Vi ser at mange kommuner og virksomheter nå tar kontakt for å få mer kunnskap om hvordan de bidrar til økt trafikksikkerhet ved å montere inn alkolås i sine kjøretøy, sier Christian Salvesen. Dräger Alkolås er den mest brukte alkolåsen i Norge i dag og KGK er distributør for verdens ledende produsenter av tekniske produkter til bil- og maritim sektor. Dräger har vært en ledende global produsent og leverandør av måleinstrumenter for måling av alkohol til politi og myndigheter i over 65 år. Over 30 millioner alkotester blir foretatt hvert år med Dräger-produkter over hele verden. Kontinuerlig utvikling gjennom mange år har gjort Dräger sine alkotestere pålitelige og raske i bruk.

 • Klikk her for å lese hele artikkelen

  Vi flytter!

  KGK Norge AS har gleden av å meddele at vi nå har flyttet inn i nye og større lokaler i Strømsveien 177, 0664 Oslo. Lokalet er nyoppusset og ligger sentralt i Oslo. Har du spørsmål i forbindelse med flyttingen kan du alltid sende oss en mail via firmapost@kgk.no eller ringe oss på 22 88 46 80.

  It is our pleasure to inform you that we on December 17, 2018 are relocating to new and larger business premises. Our new address will be Strømsveien 177, NO-0664 Oslo, and are newly renovated and centrally located in Oslo. Please contact us with any questions you may have concerning our new location or our services. Tel: +47 22 88 46 80 or E-mail: firmapost@kgk.no.

  Ny utgave av KGK Selekt!

  Et nytt nummer av vårt nye kundemagasin KGK Selekt er nå ute og tilgjengelig for nedlasting. I denne utgaven presenterer vi en rekke nyheter, men vi gir deg også et innblikk i noen av våre fokusområder.

  I denne utgaven kan du lese om det nye lovkravet gjeldende fra 1. januar 2019 vedrørende busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag, må ha montert alkolås. I tillegg kan du lese om Charge Amps som leverer komplette ladeløsninger for el-bil. De har fokus på og skape smarte ladeløsninger med sluttbrukeren i fokus. Deres filosofi er at ladning skal være enklere, renere og mye mer praktisk enn å stoppe på bensinstasjonen. Calix Nordic Loader er en takboks serie som har blitt enda mer attraktiv i Premium utgave. I tillegg til at den fra før har sideåpning fra begge sider, så har den nå blitt utstyrt med innvendig automatisk LED belysning og antisklimatte som standard. Castrol er i endring og produktutvalget er blitt forenklet med tydeligere budskap om oljens kvalitet og hva produktet er beregnet for. Nye spesifikasjoner er lagt til og utvalget er tydeligere delt inn i premium-segment og et kommersielt segment. I dette nummeret kan du lese mer om endringene.

  Ønsker du å motta en utgave av KGK Selekt i trykket versjon?
  Kontakt oss gjerne på telefon 22 88 46 80 eller via firmapost@kgk.no

  God lesing!

  Last ned PDF versjon her

  KGK som bærekraftig selskap

  I KGK fortsetter vi vår reise om å bli et enda mer bærekraftig selskap. Vårt strategiske og bærekraftige arbeid skal skape nye forretningsmuligheter, sterkere varemerker og minske forretningsrisiko. Det har også til hensikt å sikre vår fremtidige forretningsvirksomhet, fordi våre kunder – både innenfor privat og offentlig sektor, stiller høyere krav til oss.

  KGK opererer i en bransje hvor transport av mennesker og varer står for omkring 25% av verdens utslipp av klimagassen karbondioksid. «Ca 85% av persontransport gjøres med personbil, buss, samt motorsykkel og det er ingenting som tyder på at menneskers ønske og behov for mobilitet kommer til å reduseres. Men mobiliteten vår må bli mer bærekraftig! Vi i KGK har, som resten av bransjen, derfor en viktig rolle å fylle. Hvordan kan vi i KGK bidra til en mer bærekraftig framtid?», spør Johan Regefalk som er administrerende direktør i KGK AB og styreformann i KGK Norge.

  bilde
  Johan Regefalk, administrerende direktør i KGK AB

  Malin Möller som er ansvarlig for bærekraftig virksomhetsutvikling i KGK opplever at vi alle er enige om at alle kjøretøy må bli fossilfrie. Det er en lang vei dit og vi kommer til å måtte skape ulike løsninger for å få dette til å bli en realitet. Möller er sikker på at vi kommer til å se enorme endringer for transport og mobilitet i tiden fremover. «Fokuset kommer til å ligge på hvordan vi møter menneskers behov for å flytte på seg som en tjeneste og der kommer digitaliseringen til å bidra med mange løsninger», sier Möller.

  KGK har og kommer til å fortsette arbeidet med effektivisering. «Et effektivt selskap er et bærekraftig selskap. Å arbeide med effektivitet er lønnsomt og bra for miljøet da det reduserer forbruket av ressurser», mener Möller.

  bilde
  Malin Möller, ansvarlig for bærekraftig virksomhetsutvikling

  FN har vedtatt Agenda 2030 som inneholder 17 mål som skal vise hvordan alle land skal kunne samarbeide for en mer rettferdig og bærekraftig verden senest innen 2030. Dette omhandler menneskelige rettigheter, fattigdom, likestilling, miljø og klimaforandringer. Vi i KGK har gått gjennom de ulike målene og delmålene og vurdert hvilke av dem som påvirker vår virksomhet mest.

  Ved å følge de målene vi har prioritert kan vi spare penger, men også skape nye forretningsmuligheter. For eksempel vil det å spare energi både gi reduserte kostnader, men også gi miljøbesparelser. Hvis vi tar vare på våre ansatte på en god måte vil vi få friskere og mer engasjerte medarbeidere som presterer bedre på jobb, men vi vil også spare penger på å redusere utbetaling av sykepenger eller lære opp vikarer. Dette er gode eksempler på såkalt ”shared value” som betyr at bedriften skal tjene penger, men samtidig tilføre verdi for fellesskapet.

  Möller mener at det blant annet vil være viktig for KGK å følge med på utviklingen for kjøretøy og drivstoff i tiden fremover, samt «se hvordan vi kan være en del av løsningen og tilby bærekraftige løsninger rundt produkter og tjenester for framtidens mobilitet». Hun avslutter med: En stor intern drivkraft hos oss i KGK er å kontinuerlig forsterke vårt omdømme og det er også en viktig del av vårt varemerkearbeid.

  Klikk her for å lese mer om vårt arbeide med bærekraft

  Nytt nummer av KGK Salg

  Et nytt nummer av KGK Salg er nå ute og her kan du laste ned PDF-versjonen. I dette nummeret av KGK Salg presenterer vi en rekke nyheter, men vi har også valgt å gi innblikk i noen av våre fokusområder. Ta gjerne kontakt for å få et trykket eksemplar.

  KGK vil i tiden fremover lansere flere ladeløsninger til sluttbruker og i dette nummeret presenterer vi noe av det som allerede finnes i vårt sortiment eller som vil være tilgjengelig i løpet av kort tid. Ambisjonen er å tilby våre kunder et bredt ladesortiment, alt fra den lille ladeboksen for hjemmebruk til de store offentlige ladestasjonene som er beregnet for bedrifter og boligområder.

  KGK har i år hatt en betydelig DAB+-satsning. Vi opplever at det fortsatt er stor etterspørsel i markedet. Vi tilbyr ulike løsninger, fra helt enkle plug-in-adaptere som installeres på få minutter, til fullintegrerbare nye DAB+-radioer. Våre leverandører fortsetter å lansere spennende nyheter og noen av disse nyhetene presenterer vi i dette nummeret.

  Stortinget fremmet i vår et forslag til påbud om alkolås i kjøretøy som driver løyvepliktig persontransport. Forslaget ble sendt ut på høring, og alle aktører har kunnet sende inn sitt høringsinnspill for videre behandling. Forslaget som ble fremmet inkluderer kjøretøyklasse M2 (minibuss) og M3 (buss), mens kjøretøyklasse M1 (personbiler) er unntatt fra forslaget. Som en av de ledende aktørene i markedet på alkolås i Norge ser vi at deler av forslaget som fremmes har mangler. I dette nummeret kan du lese et utdrag fra dette høringsinnspillet.

  Dette og mye mer kan du lese om, så last ned PDF-versjonen av årets andre versjon av KGK Salg her.

  Last ned PDF versjon her

  Vi sees på Automessen

  Vi ser frem mot 2018, og arbeidet for vår deltakelse på bransjens største messe er allerede godt i gang. Vi håper å se mange av våre kunder på messen, og ønsker hjertelig velkommen inn på vår stand! Vi kommer som vanlig til å vise frem et bredt spekter av produkter, og vi håper også å kunne gi våre gjester en og annen overraskelse underveis.

  Vi håper å se deg på Automessen 7.-10. februar 2018 og du finner oss på stand D02-34 !

  Klikk her for informasjon