KGKs bærekraftsrapport 2020 – fortsatt et arbeid mot en mer bærekraftig virksomhet

Tillbaka

KGKs bærekraftsrapport 2020 – fortsatt et arbeid mot en mer bærekraftig virksomhet

I 2020 har vi fortsatt vårt arbeid mot å bli en mer bærekraftig virksomhet ved å fokusere på sirkulær økonomi og hvordan vi kan bidra til å beskytte liv ut i fra vår egen bærekraftsstrategi. I KGK Hållbart 2020 kan du lese om en del av aktivitetene vi har jobbet med gjennom året, og det vi planlegger å gjøre fremover.

Bærekraftsrapporten er en måte å fortelle og vise hvordan vi jobber etter vår egen bærekraftstrategi. Vi kan og vil blant annet være med å bidra til målene i Agenda 30, og en mer fossiluavhengig kjøretøysflåte.

Til tross for at vi alle er påvirket av, og har måttet tilpasse oss en ny hverdag gjennom Covid-19-pandemien har vi fortsatt vårt arbeid mot en mer bærekraftig virksomhet. Blant annet har vi via Autoexperten startet å jobbe etter et nytt rammeverk for å måle sirkularitet og økt vår effektivitet gjennom felles vareflyt. Vi har også satset stort på elektrifisering av transport, med blant annet mye fokus på elbilslading.

Få også med deg:

  • Hvordan vi har jobbet for å øke kundetilfredshet, effektivitet og minsket kostnader på side 8.
  • Produkter og tjenester vi er stolte over å jobbe med, og som bidrar til å beskytte liv på side 22-23.
  • Hvordan arbeidsmiljøet på lageret i Enköping ble bedre takket være initiativ fra medarbeiderne våre på side 29.

Her kan du lese bærekraftsrapporten i sin helhet.