Bærekraft

Vi ser ingen motsetning i å gjøre en god handel og samtidig tenke bærekraft.

Verdi for kunden, nytte for samfunnet og langsiktig lønnsomhet

KGK Norge AS har begynt på reisen til å bli «det bærekraftige selskapet». Vi vurderer fortløpende hvordan vår forretningsmodell kan bli enda mer sirkulær og hvordan vi kan gjøre det enklere for våre kunder å velge bærekraftige alternativ. Vårt bærekraftsarbeid skal skape nye forretningsmuligheter, samtidig som det skal være til nytte for samfunnet. I praksis sikrer vi fremtidig virksomhet ettersom kunder innen både privat og offentlig sektor stiller krav til oss. En stor intern drivkraft hos oss i KGK er å forsterke vårt omdømme kontinuerlig, en viktig del av vårt varemerkearbeid.

Malin Möller
Ansvarlig Bærekraftig Virksomhetsutvikling

Hållbarhetsredovisning 2017

 

Vårt arbeid innen bærekraft har fokus på to hovedområder: bærekraftig handel og bærekraftig virksomhet.

Bærekraftig handel

Leverandører

For at en relasjon skal fungere kreves det at man stiller krav. Gjennom KGKs historie har vi sett en stor verdi i å være en trygg partner som tilfører merverdi hos våre interessenter i verdikjeden. KGKs Code of Conduct beskriver kravene som alle leverandører må oppfylle for å kunne etterleve KGKs vurderinger med fokus på mennesker og samfunn, miljø og etikk.

For å kunne stille krav og samtidig gi våre partnere en gulrot for å utvikle seg, har vi etablert utmerkelsen Supplier of the Year. Ved hjelp av flere kategorier, inkludert leveransepresisjon og bærekraftsarbeid, plukker vi hvert år ut det selskapet som har vært KGKs beste leverandør. Den største vinneren er selvfølgelig våre kunder!

Sirkulær økonomi

Et eksempel på hvordan vi jobbet med sirkulær økonomi før det var et begrep alle snakket om er vårt ZF-verksted.

Samarbeid og nettverk

Et langsiktig bærekraftsarbeid krever samarbeid og derfor er KGK medlem i 2030-sekretariatet og Nettverket for Bærekraftig Næringsliv (NMC).

Bærekraftig virksomhet

Her har vi samlet vår policy for miljø og kvalitet.

KG Knutsson AB fikk for mange år siden ISO 9001- og ISO 14001-sertifisering. Vi har en rekke sertifiseringer for å sikre at vi jobber på en bærekraftig måte.

Agenda 2030

Det finnes mange utfordringer både ute i verden og på hjemmebane når det gjelder menneskerettigheter, fattigdom, likeverd, miljø og klimaforandringer. For å ta tak i disse utfordringene har FN vedtatt Agenda 2030. Agendaen inneholder 17 mål som viser hvordan verdens land sammen skal arbeide for en mer rettferdig og bærekraftig verden senest innen 2030.

På KG Knutsson AB har vi gjennomgått de 17 målene og 169 delmålene og identifisert åtte prioriterte mål for KGKs virksomhet. Du kan lese mer om dem her.