Agenda 2030

Det finnes mange utfordringer både ute i verden og på hjemmebane når det gjelder menneskerettigheter, fattigdom, likeverd, miljø og klimaforandringer. For å ta tak i disse utfordringene har FN vedtatt Agenda 2030. Agendaen inneholder 17 mål som viser hvordan verdens land sammen skal arbeide for en mer rettferdig og bærekraftig verden senest innen 2030.

På KG Knutsson AB har vi gjennomgått de 17 målene og 169 delmålene og identifisert åtte prioriterte mål for KGKs virksomhet.

 

 

Mål 3. Sikre en sunn livsførsel og fremme velferd for alle i alle aldre.

 

 

 

 

Mål 5. Oppnå likestilling og selvstendighet for alle kvinner og jenter.

 

 

 

 

Mål 7. Sikre tilgang til økonomisk overkommelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle.

 

 

 

 

Mål 8. Arbeide for varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, samt full og produktiv sysselsetting med anstendige arbeidsvilkår for alle.

 

 

 

Mål 12. Sikre bærekraftige mønstre for konsum og produksjon.

 

 

 

 

Mål 13. Gjøre umiddelbare handlinger for å bekjempe klimaforandringer og konsekvenser av disse.

 

 

 

Mål 16. Fremme et fredelig og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, gi tilgang til rettferdighet for alle samt bygge opp effektive og inkluderende institusjoner med ansvarlighet på alle plan.

 

 

 

 

Mål 17. Forsterke midler til gjennomføring og revitalisering av det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling.