Logistikk er omtanke

Gjennom tett samarbeid med våre leverandører og partnere sikrer vi at riktige varer kommer frem til riktig tid.

Logistikk er mer enn en hygienefaktor

Å stille krav er å bry seg. Den totale flyten av varer fra våre leverandører, håndteringen gjennom KGK og distribusjonen ut til kunde og sluttforbruker styres derfor stramt, men omsorgsfullt.

For å sikre en effektiv håndtering er samarbeidet med våre leverandører av største betydning. Våre kjerneverdier er pålitelighet, enkelhet og åpenhet. Vi fordrer EDI-håndtering og vi ser det som vårt ansvar å minimalisere miljøpåvirkning gjennom alle ledd.

Vi er miljø- og kvalitetssertifisert i henhold til ISO 14001:2004 og ISO 9001:2008 og er AEO-sertifisert av svenske tollmyndigheter.

Magnus Almgren
Logistikksjef

Vårt logistikksenter i Enköping

KGKs logistikksenter omfatter 33 000 kvm, oppdelt i flere ulike lagerområder. Antallet utleveringer utgjør 300 000 per år, med sammenlagt drøye to millioner ordrelinjer. Samtlige artikler er strekkodet for tidseffektiv håndtering.

Enköpings geografiske beliggenhet medfører at vi kan tilby endagsleveranser innen Sverige. Logistikksenteret er også hovedlager for vår virksomhet i Norge og fungerer som støttelager med daglige leveranser til våre virksomheter i Finnland, Estland, Latvia og Litauen.

Lagerområdene håndteres både manuelt og helautomatisk, men med samme styringssystem. Dette innebærer at håndteringen er effektiv, dessuten minimaliseres risikoen for feilplukk.

Moderne logistikk i kombinasjon med engasjert personale

I vårt logistikksenter håndteres 75 % av alle ordrelinjer i vår miniload. Det er et system med kraner og baner for helautomatisk uthenting av produkter på lager.

Produktene lagres i plastbakker og systemet har fire plukkstasjoner, hvorav en er integrert med tre lagerautomater. Totalt omfatter miniloadsystemet omkring 100 000 posisjoner.

Heisautomatene håndterer små og lavfrekvente artikler og har omkring 55 000 lageradresser.

Etter pakking transporteres godset videre via banesystemet og noen av de fire vertikaltransportørene til utlastning der sortering og sluttemballering gjøres.

Uansett hvor moderne og selvgående et system er vil det ikke være noe uten menneskene som sørger for at alt fungerer. For å verne personalet har vi sammen med en fysioterapeut gjennomført flere ergonomiske forbedringer. Medarbeiderne har også tilgang til et velutstyrt treningsrom og de engasjerer seg regelmessig i aktiviteter som fotturer og bowling.

Supplier of the Year

For å gi våre leverandørpartnere en utfordring skapte vi utmerkelsen Supplier of the Year. Med hjelp av flere kategorier, inkludert leveransepresisjon og bærekraftsarbeid, velger vi hvert år ut den virksomheten som har vært KGKs beste leverandør. Håpet er å gi våre partnere en ekstra gulrot for å utvikle seg. Den største vinneren er selvfølgelig våre kunder!

Lesjöfors ble Supplier of the Year 2016

Vil du vite mer om KGK?

Markedsføring

For mange av våre partnere er vi også salgsorganisasjon og markedsavdeling.

Les mer om Markedsføring

KGK Solutions

La oss gjøre deg en tjeneste.

Les mer om KGK Solutions

Autokatalogen

Effektiv e-handel på dine vilkår.

Les mer om Autokatalogen